Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Teologii

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Teologii

Adres

ul. Kard. Hozjusza 15,
11-041 Olsztyn;
tel./fax: +48 89 523-89-46

email: teologia@uwm.edu.pl 


www:
http://www.uwm.edu.pl/wt

 

W?adze

Wielki Kanclerz
Ks. abp dr Edmund PISZCZ
arcybiskup metropolita warmi?ski

DZIEKAN:

ks.prof. dr hab. Cyprian ROGOWSKI, prof. zw.
tel. +48 89 523 89 46, 0602-627-022

PRODZIEKAN DS. NAUKI:
ks. dr hab. Edward WISZOWATY, prof. UWM
tel. +48 89 523 89 46, 0604-490-348

PRODZIEKAN DS. KSZTA?CENIA:
ks. dr Piotr DUKSA
tel. +48 89 523 89 46, 0602-478-166

 

Dziekanat

Kierownik:
Janina POPEK
tel. +48 89 523 89 46

Dane tele-adresowe:

ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
Tel./fax: +48 89 523 89 46
e-mail: teologia @uwm.edu.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedzia?ek: - pi?tek: godz. 10.00 - 14.00
Pi?tek w czasie zjazdów st. niestacjonarnych: godz. 10.00 - 17.00
Sobota w czasie zjazdów st. niestacjonarnych: godz. 8.00 - 10.00

Dziekanat Wydzia?u Teologii
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 19, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 523-89-46; e-mail:
teologia@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 11-0100; kod finansowy: 1101

Kierownik Janina Popek
tel. +48 89 523-89-46


Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 18, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 523-91-20 w 113
kod ewidencji korespondencji: 11-1200; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-91-20 w. 104, 0602 627 022


Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 27, 11-041 Olsztyn;
tel. +48 89 523-91-20 w. 115
kod ewidencji korespondencji: 11-2200; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
tel. +48 89 523-91-20 w. 115 0601 508 299


Katedra Teologii Biblijnej
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 30, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 523-91-20 w. 114
kod ewidencji korespondencji: 11-2300; kod finansowy: 1102

Kierownik prof. dr hab. Micha? Wojciechowski
tel. +48 89 523-91-20 w. 114


Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 24, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 523-91-20 w. 116
kod ewidencji korespondencji: 11-0900; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. prof. dr hab. W?adys?aw Nowak, prof. zw.
tel. +48 89 523-91-20 w. 116, 523-89-61


Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 14, 11-041 Olsztyn;
tel. +48 89 523-91-20 w. 110
kod ewidencji korespondencji: 11-2400; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. dr hab. Stanis?aw Bafia, prof. UWM
tel. +48 89 523-91-20 w. 110


Zak?ad Historii Ko?cio?a
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 12, 11-041 Olsztyn;
tel. +48 89 523-91-20 w. 111
kod ewidencji korespondencji: 11-2500; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. dr hab. Jan Wi?niewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-91-20 w. 111, 55 277-39-49


Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 17, 11-041 Olsztyn
tel. +48 89 523-91-20 w. 124
kod ewidencji korespondencji: 11-0700; kod finansowy: 1102

Kierownik: ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM

Tel. +48 89 523-91-20 w. 106, 0604-490-348


Zak?ad Teologii Moralnej
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, pok. 16, 11-041 Olsztyn;
tel. +48 89 523-91-20 w. 112
kod ewidencji korespondencji: 11-2600; kod finansowy: 1102

Kierownik ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
tel.
+48 89 523-91-20 w. 112


Biblioteka Wydzia?u Teologii
ul. Stanis?awa Kardyna?a Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn;
tel./fax 523-89-75
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Bibliotekarz ks. mgr lic. Tomasz Garwoli?ski
tel. +48 89 523-89-75

informacj? wytworzono:

Wydzia? Teologii

za tre?? odpowiada:

mgr Beata Ruchlewicz

data wytworzenia:

25-10-2006

 


Ta strona by?a odwiedzana 1369 razy (w tym z UWM 97 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa